• نیلینگ چیست؟

    نیلینگ(nailing) برای ایجاد ثبات در خاک مناطقی که احتمال لغزش دارند، استفاده می شود. در روش نیلینگ به همراه گودبرداری خاک، با قرار دادن میله های تقویت کننده فولادی، از حرکت و لغزش خاک جلوگیری کرد.

  • اجرای نیلینگ به زبان ساده

    یکی از مهمترین مشکلات دغدغه های موجود در رشته مهندسی عمران، احداث سازه ها، حفاظت از گودبرداری و ساختمان‌های موجود در مجاورت آن است در صورت عدم رعایت روش‌های مناسب به منظور حفاظت گودها همچنین شیب های در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذیری خواهد گردید

  • مراحل اجرای نیلینگ

    روش پیشنهادی به منظور اجرای نیلینگ جهت پایدارسازی دیواره گودها معمولاً مشتمل بر 5 مرحله اصلی گودبرداری مقطعی، حفاری گمانه‌ها، نصب میلگرد تسلیح، تزریق دوغاب سیمان، بتن پاشی و نصب صفحه و مهره می‌باشد.