اجرای نیلینگ به زبان ساده

Photo اجرای نیلینگ به زبان ساده
  • شنبه 28 آذر 139412:20
  • 3327
یکی از مهمترین مشکلات دغدغه های موجود در رشته مهندسی عمران، احداث سازه ها، حفاظت از گودبرداری و ساختمان‌های موجود در مجاورت آن است در صورت عدم رعایت روش‌های مناسب به منظور حفاظت گودها همچنین شیب های در حال احداث، منجر به خسارت جبران ناپذیری خواهد گردید

تئوری استفاده از روش نیلینگ بر مبنای مسلح کردن و مقاوم نمودن توده خاک با استفاده از دوختن توده خاک توسط مهارهای کششی فولادی Nail با فواصل نزدیک به یکدیگر می باشد. باید توجه داشت کلیه سطوح ترانشه های حفاری شده که توسط نیلینگ بایستی مسلح شوند با استفاده از شبکه مش و شاتکریت ابتدا حفاظت شده و سپس سیستم نیلینگ روی آنها اجرا می شوند.

مطالب مرتبط