• راد خود حفار FRP

  راد خود حفار FRP

  جدول مشخصات رادهای FRP

  نوع H25S H28S H32S H38S
  قطر خارجی (mm) 25 28 32 38
  قطر داخلی (mm) 12 14 15 20
  ظرفیت بار نهایی (KN) 220 300 380 550
  نیرو شکست (KN) 140 150 230 280
  مقاومت پیچشی (N/m) 180 250 400 450
  وزن (kg/m) 0.63 0.86 0.99 1.33

  شایان ذکر است جهت استفاده از رادهای FRP، بکارگیری متعلقات فلزی (کوپلینگ و سرمته و مهره) همانند رادهای خودحفار فولادی توصیه می گردد.