راد خود حفار FRP

Photo راد خود حفار FRP
  • سه شنبه 14 مهر 139411:50
  • 1778

جدول مشخصات رادهای FRP

نوع H25S H28S H32S H38S
قطر خارجی (mm) 25 28 32 38
قطر داخلی (mm) 12 14 15 20
ظرفیت بار نهایی (KN) 220 300 380 550
نیرو شکست (KN) 140 150 230 280
مقاومت پیچشی (N/m) 180 250 400 450
وزن (kg/m) 0.63 0.86 0.99 1.33

شایان ذکر است جهت استفاده از رادهای FRP، بکارگیری متعلقات فلزی (کوپلینگ و سرمته و مهره) همانند رادهای خودحفار فولادی توصیه می گردد.