راد خود حفار R51

Photo راد خود حفار R51
  • سه شنبه 14 مهر 139411:20
  • 3323
نوع 51N 51S 51SS
قطر خارجی (mm) 51 51 51
قطر داخلی (mm) 33 30 26
ظرفیت بار نهای (KN) 800 1000 1250
ظرفیت بار تسلیمی (KN) 630 750 950
وزن (kg/m) 7.80 8.10 10.20
نوع فولاد 20Cr 20Cr 20Cr
شماره استاندارد بین المللی EN10083-1 EN10083-1 EN10083-1

جدول مشخصات رادهای سایز 51