مهره R38

Photo مهره R38
  • سه شنبه 14 مهر 139412:48
  • 2905
نوع 38N 38S
طول (mm) 60 60
وزن (kg) 0.5 0.5

جدول مشخصات مهره R38

مطالب مرتبط