سرمته R32

  • شنبه 11 مهر 139412:42
  • 4922

جدول مشخصات سرمته R32

نوع کراس چهارپر(EX) کراس چهارپر الماسه(EXX) دکمه ای (ESF) دکمه ای الماسه (ESSF)
قطر خارجی (mm) 51-76-90 51-76-90 51-76 51-76-90
وزن (kg) 0.35-0.75-1.60 0.40-1.20-2.30 0.42-1.25 0.47-1.60-1.90
محیط کاربردی توده های متراکم خاک توده های خاک با سنگ نرم تا متوسط توده های خاکی - سنگی توده های متراکم خاکی سنگی